Bonitace 11.07.1992 - Hranice na Moravě

Rozhodčí: B. Mezsaros (komise: Labudová, Zuzaňáková, Nováková)

Výsledky Flanderský bouvier

Avon Artei  (ČsHPK 57/89)
Pes
Japin van de Handwerper
Boheme du Clos du Chien de Feu
Pánek Radek
Novotná Jana
šedá, žíhaná


výška 69 cm, délka 69 cm, zuby plnochrupý skus těsné nůžky, hlava v dobrém poměru, oči tmavě hnědé, dobrý tvar, pigmentace odbrá, uši kupírované, vysoko nasazené, dobře nesené, pohyblivé, hřbetní linie pevná, v pohybu mírně zdvižená bedra, hrudní končetiny rovné, tlapy mírně vybočené, pánevní končetiny hlezna mírně podúhlená, pohyb volný, prostorný Celkové hodnocení: konstitučně silný pes na horní hranici standardu, vyrovnané povahy, barva srsti tmavě žíhaná, srst jemnější, dobrá podsada, varlata obě


Borgia Zapomenutý čert  (ČsHPK 113/90)
Pes
Arie v.d. Ramselaar
Aféra Černý favorit
Trávníček Richard
Hon Jindřich
šedá, žíhaná


výška 69 cm, délka 68 cm, zuby plnochrupý, skus kleště, hlva souměrná v dobrých proporcí, oči tmavě hnědé, pigmentace dobrá, uši kupírované, vysoko nasazené, pohyblivé, hřbetní linie rovná, pevná, ocas správně nasazený a nesený, hrudní končetiny korektní, silné, pánevní končetiny správně úhlené, pohyb prostorný, dobrý záběr zadních končetin Celkové hodnocení: konstitučně silný pes na horní hranici výšky v dobré kondici a povaze. Barva srsti černošedá, dobréstruktury, mírně zvlněná, varlata obě


Cirry Gojan  (ČsHPK 108/90)
Fena
Merlin v.d. Teufelsbrücken
Ballada Don i Dona
Špaček Jiří
Špaček Jan
šedá, žíhaná


HD 1/1 výška 61,5 délka 62 cm, zuby plnochrupá, skus nůžky, hlava souměrná v dobrém poměruk, oči tmavé, dobře pigmentované, pigmentace dobrá, uši kupírované, vysoko nasazené, dobře nesené, hřbetní linie rovná, prostorný hrudník, hrudní končetiny levá tlapa mírně vybočená, pánevní končetiny pravá dobře úhlená, levá pod hleznem mírně podseknutá, pohyb prostorný, vzadu užší chod Celkové hodnocení: konstitučně správně utvářená fena, požadované mohutnosti až nahoře uvedené nedostatky, barva tmavě šedá, žíhaná


Dirty Dog Gojan  (ČsHPK 129/90)
Fena
Kartouch Bartjeda v. Caya's Home
Iskra od Bachusa
Holková Jitka
Špaček Jan
šedá, žíhaná


výška 62,5 délka 65,5, zuby plnochrupá, skus kleště I1 vlevo nahoře dovnitře, hlava korektní, stop znatelný v dobrém poměru, oči tmavě hnědé, pigmentace dobrá, uši kupíroavné, vysoko nasazené, dobře nesené, pohyblivé, hřbetní linie pevná, rovná, delší bedra, hrudní končetiny rovné, postoj správný, pánevní končetiny dobře úhlené, v pohybu vykazuje úzký chod, pohyb volný a prostorný Celkové hodnocení: fena v dobré kondici, klidné a vyrovnané povahy, poměr krku k délce hlavy je poněkud kratší, barva šedá, žíhaná, srst v dobré struktuře, momentálně v línání


Emanuela Gojan  (CSSKK 141/91)
Fena
Kartouch Bartjeda v. Caya's Home
Ballada Don i Dona

Špaček Jan
šedá, žíhaná


výška 62,5 cm délka 63 cm, zuby plnochrupá, skus nůžky, hlava ve správném poměru k tělu, oči tavě hnědé, pigtmentace dobrá, uši kupírované, vysoko nasazené, dobře nesené, hřbetní liniepevná, rovná, ocas výše nasazený, prostorný hrudník, hrudní končetiny korektní Celkové hodnocení. souměrná fena, dobré stavby, správný samičí výraz, majitel neumí fenku správně předvádět - nervní typ. Barva tmavě žíhaná, srst dobré struktury


Fiesta Černý favorit  (ČsHPK 134/90)
Fena
Kartouch Bartjeda v. Caya's Home
Jamin van de Boovenhoeve
Hricek Jan
Labuda Ludvík
šedá, žíhaná


HD 0/1 výška 61,5 délka 62,, hlava v poměru k tělu dobrá velikost, oči tmavěhnědé, pigmentace dobrá, uši kupírované, vysoko nasazené, dobře nesené, pohyblivé, hřbetní linie pevná, bedra mírně zdvižená, ocas dobře nasazený, nesený. Hrudní končetiny mírně vybočené lokyt v pohybu, pánevní končetiny dobře úhlené, pohyb: volný, slabší záběr zadních končetin Celkové hodnocení: konstitučně jemná fena, barvy tmavě žíhané, srst jemnější struktury po ostříhání nedorostlá


Zpět na seznam akcí