Jak odstranit klíště!
Správný postup zde >>

Pohyb v přírodě

Ač mohou klíšťata přenášet onemocnění s velmi vážnými zdravotními následky, není nutné se proto vyhýbat pobytu v přírodě. Pro minimalizování rizika nákazy je ovšem potřeba zachovávat několik jednoduchých preventivních opatření:


1. Základním opatřením je použití vhodného oblečení, jedná se zejména o dlouhé světlé kalhoty, na kterých jsou klíšťata dobře vidět, uzavřenou obuv, případně ponožky zastrčené do nohavic.

2. Velmi vhodná je aplikace repelentů proti klíšťatům, a to především na boty, ponožky, kalhoty, případně i na kůži. Bližší informace k výběru repelentu účinného proti klíšťatům, omezení repelentů k použití na kůži a oděv naleznete v sekci Ochranné prostředky.

3. Pro minimalizaci rizika napadení klíštětem se dále doporučuje omezit pohyb v travnatých či křovinatých porostech, pohybovat se spíše po zpevněných cestách, nelehat a nesedat do trávy.

Po návratu domů je nutné se důkladně prohlédnout.

Místa nejčastějšího přisátí klíšťat:


- podkolenní jamka
- třísla, podpaží
- za ušima
- na hlavě (mezi vlasy)
- intimní místa

Prohlídka musí být pečlivá. Doporučuje se použití zrcátka na místech přímo nedosažitelných zrakem, nebo asistence další osoby.

Obdobnou prohlídku je třeba provést i následující ráno.

I přes používání vhodných ochranných pomůcek, jako je dostatečné oblečení, uzavřená obuv a repelenty, můžeme být napadeni klíštětem. V tomto okamžiku jsme vystaveni riziku vzniku onemocnění, pro jehož úspěšnou léčbu je nejdůležitější včasná diagnóza. Největší chybou, které se lidé běžně dopouštějí je, že klíště po vyjmutí z kůže likvidují. Zbavují se tak možnosti velmi rychle určit riziko nákazy přímo z klíštěte, pomocí moderní technologie ve specializované laboratoři.

Zjistěte, zda bylo klíště infikované

IXOSafe - bezpečné odstranění klíštěte

Kam posílat vzorky?

Vzorky klíšťat posílejte na adresu:

Gen-Trend s.r.o.

Laboratoř molekulární biologie

Hůry 149

373 71 Rudolfov


Konzultační linka:

Tel: 608 636 119, 602 156 577

Více informací o infekčnosti klíštěte a riziku onemocnění zde.

Sociální sítě

Zajímavé odkazy na naše internetové portály:

Více o společnosti GEN-TREND s.r.o. naleznete na webu www.gentrend.cz.

Více o vyšetření paradentózy a rizik s ní spojených naleznete na webu www.paradentoza-prevence.cz.