Jak odstranit klíště!
Správný postup zde >>

Klíště a další onemocnění

V klíšťatech byla nalezena celá řada bakterií, virů a prvoků, z nichž někteří mohou způsobit onemocnění člověka. Obdobně jako u původců Lymeské boreliozy, klíšťpvé encefalitidy nebo lidské granulocytární anaplazmózy, samotná přítomnost patogenu v klíštěti neznamená, že dojde k onemocnění člověka, na kterém klíště sálo.

U některých z těchto méně frekventovaných patogenů dokonce ještě není zcela prokázáno, zda jsou vůbec schopné člověka infikovat právě přenosem přes klíště (například původci bartonelózy). U jiných patogenů dochází k infekci pouze u silně náchylných jedinců (např. infekce Babesia divergens u pacientou s odňatou slezinou). Z těchto důvodů, představují tyto nákazy pro člověka pouze minimální riziko.

Bartonellóza (Bacilární pelióza a bacilární angiomatóza)

Vzácně diagnostikované bakteriální onemocnění přenášené zejména blechami (Ctenocephalides felis) především z koček na člověka. U nás onemocnění vyvolává Bartonella henselae způsobující především u oslabených pacientů proliferaci endotelových buněk. Nemoc postihuje většinou chovatele koček, osoby imunodeficitní, pacienty s jiným vážným onemocněním, nebo skupiny osob žijící ve špatných hygienických podmínkách. Klíštětem Ixode ricinus byl prokázán přenos B. henselae na kočku, definitivní důkaz o možném přenosu tímto klíštětem, na člověka dosud chybí. Prevalence B. henselae v klíštěti *I. ricinus se pohybuje od 0 po 60 % (klíšťata odebraná z vysoké zvěře).

Babesióza

Onemocnění přenášené též klíšťaty způsobuje prvok rodu Babesia. V Evropě dosud převažují onemocnění způsobená druhy Babesia divergens nebo B.bovis žijící v červených krvinkách pacienta. Onemocnění je diagnostikované vzácně, trpí jim především osoby bez sleziny, případně imunodeficitní. Bývá často další infekcí doprovázející lymeskou boreliozu. (až v 25 %) Postihuje většinou pacienty starší 50 let.

Rickettsióza

Onemocnění způsobené malými pleomorfními coccobacilli, které jsou většinou jsou přenášeny arthropody (vši, štěnice, blechy, klíšťata). Diseminují krví a v místě pokousání vektorem vzniká vyrážka, provázená hemoragií a tvořením strupů. Lokální obstrukce cév je za 1–4 týdny, následuje kašel, chřipkové příznaky, horečky, vyrážka, zánět plic, delirium šok.

Zdroj: 7. květen 2008 | RNDr. Dagmar Hulínská, CSC. | SZÚ

Zjistěte, zda bylo klíště infikované

IXOSafe - bezpečné odstranění klíštěte

Kam posílat vzorky?

Vzorky klíšťat posílejte na adresu:

Gen-Trend s.r.o.

Laboratoř molekulární biologie

Hůry 149

373 71 Rudolfov


Konzultační linka:

Tel: 608 636 119, 602 156 577

Více informací o infekčnosti klíštěte a riziku onemocnění zde.

Sociální sítě

Zajímavé odkazy na naše internetové portály:

Více o společnosti GEN-TREND s.r.o. naleznete na webu www.gentrend.cz.

Více o vyšetření paradentózy a rizik s ní spojených naleznete na webu www.paradentoza-prevence.cz.