Jak odstranit klíště!
Správný postup zde >>

O nás

Provozovatelem portálu Kliste-prevence.cz je společnost GEN-TREND s.r.o.


Společnost GEN-TREND s.r.o. vznikla v roce 2002 jako sdružení investorů, ekonomů a odborníků v biotechnologiích a molekulární biologii za účelem vybudovat soukromý subjekt, v jehož zájmu bude výzkum a vývoj vyspělých diagnostických prostředků pro lidskou i veterinární medicínu. Vedle této činnosti intenzivně spolupracujeme na řešení výzkumných záměrů se státními výzkumnými ústavy a univerzitami.

Zajímavé odkazy na naše internetové portály:

Více o společnosti GEN-TREND s.r.o. naleznete na webu www.gentrend.cz.

Více o vyšetření paradentózy a rizik s ní spojených naleznete na webu www.paradentoza-prevence.cz.

Společnost ve faktech:

Laboratoř Gentrend má registraci nestátního zdravotnického zařízení (registrace pod poř.č. 293); Odborné pracoviště v laboratorních metodách [laboratoř pro detekci cizích genomů, vyšetřovací metody v lékařské genetice – molekulární genetika]

Laboratoř ve faktech:

Provedeno vyšetření více než 4500 klíšťat na původce Lymeské boreliozy, klíšťové encefalitidy a lidské granulocytární anaplazmózy


Provedeno více než 5300 vyšetření VariOr® Dento – stanovení **parodontálních patogenů **


Spolupráce s Jihočeskou univerzitou, ústavy Akademie věd ČR a dalšími institucemi v rámci výzkumných a vývojových projektů